ESG – UDRŽITELNOST NA TŘECH PILÍŘÍCH

Imperativ budoucnosti:Dnes utváříme naše zítřky

Vyvíjíme udržitelné nemovitosti nejen v souladu s lidmi, životním prostředím a digitalizací, ale i s hospodářskými výsledky.

Naše budovy splňují kritéria komfortu a udržitelnosti, která stanovují naši zákazníci. Jedná se přitom o způsob, jakým provádíme výstavbu, obnovu i provoz. Pomáhá nám při tom systematické vyhodnocování údajů a více než 50 let zkušeností na trhu s nemovitostmi. Neustále rozšiřujeme své know-how, abychom mohli rozvíjet klimaticky neutrální a energeticky nezávislé budovy, které nás přežijí.

Podívejte se blíže na ESG

Environment Social Governance:Co znamená zkratka ESG?

ESG („Environment Social Governance“) – česky: „Životní prostředí, sociální záležitosti a řízení společností“ popisuje, jak firmy a finanční sektor při svých rozhodnutích zvažují a vyhodnocují ekologické a sociálně společenské aspekty či typ řízení společnosti.

Ekonomický slovník Gabler
  • E jako environmentální
  • S jako sociální
  • G jako governance

Význam pro nás

Kritéria ESG používají naši investoři, zákazníci, nájemci a obchodní partneři při analýze budov, aktiv a portfolií, a v budoucnu budou formulována stále detailněji.

To je pro nás pobídka a výzva zároveň. Již od roku 2008 necháváme naše budovy certifikovat uznávanými institucemi DGNB a ÖGNI. Našim cílem, na kterém usilovně pracujeme, je být do roku 2040 klimaticky neutrální.

Udržitelná skleněná kancelářská budova se stromem pro snížení oxidu uhličitého

Nabídka odHerwig Schwarz

Posuzujeme celý životní cyklus našich budov a individuálně do každého projektu integrujeme to nejvíce udržitelné řešení.
Herwig Schwarz
Herwig Schwarz
Vedoucí divize

Přísná měřítka:Více než certifikát udržitelnosti

Vyvíjíme v souladu s vysokými standardy udržitelnosti, které jsou certifikovány uznávanými institucemi.

Certifikát DGNB

Certifikát ÖGNI

Certifikát GREENPASS

LEED Certifikát

Certifikát WELL v2

Rakouské normy

certifikát bauXund

klimaaktiv certifikát

Certifikát BREEAM

Work on progress:Naše cesta do budoucnosti začala.

Náš jasný cíl v oblasti rozvoje nemovitostí následuje cíl naší mateřské společnosti STRABAG SE: do roku 2040 se staneme klimaticky neutrální. Tohoto cíle nedosáhneme ze dne na den. Je to proces, který vyžaduje technologie, z nichž některé musíme nejprve vyvinout - a také vyvineme.

Jsme přesvědčeni, že každý, kdo hledá inovativní odpovědi pro budoucnost, si musí klást správné otázky již v současnosti. Nezavazujeme se k jedné stavební metodě nebo jednomu konceptu stavebních technologií; jednáme na základě konkrétního místa a projektu a vždy sledujeme nejlepší alternativy.

Work On Progress
STRABAG-Kampagne: Work on progress - klimaneutral bis 2040

Příležitosti díky generativnímu designu:Vývoj projektů šetřících zdroje

Díky tomu je výstavba nejen inovativnější, ale také udržitelnější. Vliv na zdroje, kvalitu, náklady a termíny je největší v raných fázích plánování stavebního projektu. Právě zde přicházíme s generativním projektováním.

Spotřeba energie a zdrojů je jedním z klíčových ovlivňujících faktorů, které je třeba zohlednit v průběhu celého životního cyklu budovy. Rovnováha mezi digitální transformací a osvědčenými řešeními nebo mezi digitalizací a robustní výstavbou zde hraje důležitou roli a nepředstavuje konflikt cílů.

Bild: stilistisches Haus, das generative aus Einzelelementen digital aufgebaut ist

Naše perspektivy prostřednictvím generativního designu

Použití takového nástroje nejenže ušetří značné množství času. Jsme přesvědčeni, že generativní návrh přináší nová řešení, o kterých by se v běžném plánovacím procesu nikdy nediskutovalo. Strukturovaná kreativita dává vzniknout novým perspektivám a rozmanitým, inovativním variantám. Cíl: najít optimální řešení pro vaše požadavky - rychle, automaticky a na základě dat.

Bild: 3D-Modell eines Generative Design in Form einer Wabenwand

Generativní design ve společnosti STRABAG

Udržitelné členství:Předávání znalostí pro stavby vhodné pro bydlení

Pracujeme, přemýšlíme a vyvíjíme se síťovým způsobem. Je proto samozřejmé, že si vyměňujeme myšlenky napříč odvětvími. Společně se zúčastněnými stranami a v dialogu s vědou a společností navrhujeme města, čtvrti a budovy pro budoucnost a umožňujeme všem z toho těžit.

ZIA Membership

ÖGNI Membership

VÖPE Membership

Real Estate Women

Iniciativa STADTRETTER

Stadtbaukunst Member

Vídeňské centrum architektury

Das Architekturzentrum Wien im MuseumsQuartier ist das österreichische Architekturmuseum. Es zeigt, diskutiert und erforscht, wie Architektur und Stadtentwicklung das tägliche Leben aller Menschen prägen.

Als Architekturmuseum versteht sich das Az W als Zukunftsinstitution, in der nicht nur Wissen gesammelt, sondern Wissen geteilt wird. Im Zentrum steht die gesellschaftliche Dimension von Architektur und somit Fragen nach der gebauten Verteilungsgerechtigkeit, nach dem Zusammenleben in einer zunehmend diversen Gesellschaft sowie dem Haushalten mit Ressourcen