Hlavná stránka

Results

You can build upon

Zvyšujeme hodnotu vynikajúcich lokalít: Naše projekty

Filter

Výsledky sa filtrujú bez potreby ďalšieho potvrdenia vstupu.
TypyVybrať Typy
MestáSlovensko
StavVybrať Stav

Citát odGünter Nikelowski

Günter Nikelowski
Günter Nikelowski
Manažér divízie
Naše projekty prechádzajú mnohými etapami. Vždy kladieme osobitný dôraz na jeden aspekt: spoluprácu založenú na partnerstve so všetkými zainteresovanými stranami.

Čo nás motivuje:Holistické myslenie

Pre nás je zelená viac než len farba – je to tiež charakteristika našich budov. Nehnuteľnosti musia byť transformované udržateľným spôsobom. Pracujeme na tom neúnavne, zručne a nadšene. Aké sú naše ciele? Využívať materiály šetrné k životnému prostrediu recyklovateľným spôsobom, dosiahnuť klimatickú neutralitu, digitalizovať citlivo… a mnohé ďalšie. Už sme toho urobili veľa. Stále je však pred nami dlhá cesta. Každý projekt nás trochu približuje k nášmu cieľu. Objavte, na ktorých budúcich inováciách v súčasnosti pracujeme.

Viac o spoločnosti
Obrázok: pohľad na nočný Berlín a Upper West uprostred
Obrázok: dievča hojdačky v parku

Kupujeme pozemky!

Aby sme mohli budovať trvalo udržateľné nehnuteľností, neustále hľadáme pozemky v atraktívnych lokalitách. Tu je prehľad dvanástich európskych krajín a metropolitných oblastí, v ktorých pôsobíme.

Akvizičný profil
Obrázok: Časť okrovej fasády s balkónmi a modrou oblohou.©Victor Dragos