HĽADAJÚ PÔDU!

Nákup pozemkov:21 lokalít a veľký regionálny potenciál.

Zameriavame sa na získavanie lokalít a nehnuteľností v metropolitných oblastiach strednej a východnej Európy. Lákajú nás poloha uprostred mesta i kvalitné miesta na okraji. V Nemecku a Rakúsku sú pre nás zaujímavé aj nehnuteľnosti a lokality v centrách miest triedy B a C. Jedným kliknutím môžete prejsť priamo na špecifický akvizičný profil v našich 13 krajinách.

Obrázok: Ruka pripína špendlíky na mapu.

Výhody pre vás

Sľubujeme, že veľmi rýchlo preskúmame vašu ponuku, ponúkneme vám spravodlivú trhovú cenu, dokážeme konať rýchlo vďaka našej kapitálovej sile, a v partnerstve s vami promptne dokončíme proces povinnej starostlivosti a proces nákupu.

Obrázok: Časť okrovej fasády s balkónmi a modrou oblohou.

Triedy aktív:Nehnuteľnosti pre mestský rozvoj

Či ide o nehnuteľnosti so zmiešaným využitím, kancelárske budovy, ubytovanie, byty, reštaurácie, hotely alebo maloobchod: budujeme nehnuteľnosti podľa potrieb príslušnej mikropolohy. Zaujímame sa o nevyužité pozemky bez stavebných práv, o existujúce nehnuteľnosti, ktoré potrebujú revitalizáciu, ako aj o rozvoj už rozbehnutých projektov.

Obrázok: Záhradný byt s terasou v okolí viníc
Obrázok: Kancelárska budova ROSSIO s terakotovou fasádou v MesseCity Kolín

Informácie:Ponúknite nám niečo!

Aby sme mohli vašu ponuku rýchlo a dôkladne skontrolovať, pošlite nám čo najviac informácií. To zahŕňa kľúčové údaje o stavebných a plánovacích právach, podlahovom priestore, súčasnom používaní alebo určení, špeciálnych vlastnostiach, mikrofaktoroch a makrofaktoroch, zostávajúcom období nájomných zmlúv, ako aj váš odhad kúpnej ceny.

  • PriameSpracovanie
  • Rýchlerozhodnutia
  • Vysokýúverový rating
  • Fairponuky

Spojte sa s nami.

Chcete nám ponúknuť nehnuteľnosť alebo sa dozvedieť viac o našom akvizičnom profile?

Informujte sa